Aquest lloc web utilitza cookies pel seu funcionament i per analitzar el comportament dels usuaris i així millorar la seva experiència, en cap cas recollim dades personals sense el seu consentiment. Si segueix navegant entenem que ho accepta. Té més informació en les nostres Condicions legals
ESPAI CLIENT

SOLC Eco Serveis SL, d’ara en endavant SOLC

La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de SOLC i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment de SOLC.

SOLC es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, SOLC es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

SOLC exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de SOLC o de webs de tercers.

SOLC garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de SOLC. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de SOLC, creada per a facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de SOLC enviant un e-mail a: delh­ortacasa@lortig­a.­cat